ผลงานการติดตั้งและตรวจเช็คกล้องบริษัท ECIO

ทางเราได้รับมอบความไว้วางใจในการเข้าดำเนินการตรวจเช็คระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับทางบริษัท ECIO พร้อมทั้งยังทำการเพิ่มเติมในตำแหน่งที่กล้องมองไม่ทั่วถึง และเปลี่ยนระบบกล้องเก่าให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพื่อเพิ่มความปลอดภัยภายในโรงงาน โดยการที่จะลงมือทำทางโรงงานจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัย เข้ามาอบรมการทำงานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในหน้างานมากขึ้น

สำหรับการเข้าทำงานตามโรงงานต่างๆ จำเป็นที่จะต้องฝ่ายการอบรมต่างๆ กันก่อนตามแต่โรงงานนั้นๆ จะมีข้อบังคับอย่างไงนะคะ เพียงแต่พนักงานของทางบริษัทติดกล้องวงจรปิดของเรามีการผ่านอบรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมที่สูง การอบรมสถานที่อับอากาศ มาเป็นที่เรียบร้อยกันหมดแล้วจึงสามารถ มั่นใจได้ในความสามารถของพนักงานบริษัทของเราได้คะ

ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจกับทางเรา https://thaiccd.com