โรงงาน TCN 2008

ทางบริษัทได้รับมอบความไว้วางใจกับทางโรงงาน T.C.N. 2008 CO.,LTD ในการดำเนินการเรื่องการวางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับทางโรงงาน พร้อมควบคุมการทำงานของพนักงานโดยทางบริษัทกล้องวงจรปิด Okami ได้นำเดินการโดยใช้กล้องระบบใหม่ที่สามารถฟังเสียงผ่านออนไลน์ได้ โดยใช้กล้องไปทั้งหมด 64 ตัวในความคมชัดที่ 4 ล้านพิกเซลและที่สำคัญยังสามารถบันทึกต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 2 เดือนด้วยกัน