บริษัทฮาคุซัน ประเทศไทยจำกัด

ทางเราได้รับมอบความไว้วางใจในการเข้าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้กับทางบริษัทฮาคุซัน ที่โรงงานของทางฮาคุซัน ซึ่งทางลูกค้าต้องการได้กล้องที่ชัด ๆ จำนวน 8 ตัวเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงาน โดยทางเจ้าของสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานได้จากทางสำนักงานที่ญี่ปุ่น ซึ่งทางเราได้เลือกกล้อง CCTV ที่มีความคมชัดสูงถึง 1080P ในการใช้งานเพื่อให้ได้ภาพที่มีความคมชัดพร้อมทั้งยัง คงไว้ซึ่งต้นทุนที่ต่ำ