ผลงานติดตั้งและปรับปรุงระบบกล้องบริษัท นะกะ เซซะคุโช (ประเทศไทย) จำกัด

ทางบริษัทได้รับความมอบไว้วางใจในการดำเนินการเรื่องของบริการรับกล้องวงจรปิด ให้กับโรงงานของทางญี่ปุ่นชื่อบริษัท นะกะ เซซะคุโซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยทางโรงงานต้องการให้ปรับปรุงระบบเก่าให้มีความ สามารถสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคมชัดของการและการบันทึกเสียงได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับทางโรงงานและทางพนักงานของบริษัทเอง

ทางเราได้เลือกใช้กล้องของทางค่าย Hikvision ซึ่งทางโรงงานและผู้ใช้มีความคุ้นเคยในการใช้งานมาก่อน ที่สำคัญคือลูกค้าไม่ต้องศึกษาการใช้งานตัวเครื่องและโปรแกรมใหม่ อีกทั้งตัวสินค้าของทางค่ายนี้ยังเป็นที่ยอมรับของโลกอีกด้วย โดยทางเราได้ทำการเปลี่ยนระบบกล้องจากอนาล็อกเป็นระบบกล้องระบบดิจิตอล แทนระบบเก่าที่เคยใช้งานโดยดำเนินการเดินสายและวางระบบใหม่ทั้งโรงงาน